EASYPARK - Splošni pogoji

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Mestna tržnica


  • Družba je v letu 2002 prevzela upravljanje in urejanje Mestnih tržnic v Novi Gorici. Izvajanje gospodarske javne službe vključuje vzdrževanje objekta, skrb za red in čistočo v oddaji v najinem tržnem prostoru ter prodajnih mestih.

    Tržnica posluje za objekt na Delpinovi ulici 16 v Novi Gorci in se deli na pokriti ter nepokriti del.

Obratovalni čas:

od PON  do SOB (nedelja v praznikih zaprta)
od 7.00  do 14.00 ure

Na tržnici se trguje na drobno z živimi in neživilskimi izdelki na način in pod pogoji, ki jih določa Odlok o upravljanju in urejanju mestnih tržnic v Novi Gorici v Pravilniku o izvajanju javnih služb v treh drugih predpisih, ki urejajo trgovanje s kmetijskimi in drugimi blagom.
     

100 0915

Kontakt: 05/338-38-53


S prodajalci naše Mestne tržnice lahko vzpostavite stik in naročite pridelke / blago (podatki v spodnjih tabelah):

Prodajalci na naši tržnici