MESEČNI SEJEM, Parkirišče nasproti Perle

EASYPARK - Splošni pogoji

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Usmerjevalne table


Standardi usmerjevalnih tabel:

+ dimenzije: 1600 mm x 300 mm (lamela VII-4)

+ oblika table: s pravokotnimi vogali brez obrobe 
                      (ne zaobljene)

+ barve: sistem barv usmerjevanih tabel opredeljujejo 
              zakonski predpisi ter priporočila;

               - BELA: splošne javne funkcije
               - MODRA: turistična infrastruktura (hoteli,...)
               - RJAVA: kulturna dediščina (muzeji,...)
               - ZELENA: parkovne ali naravne/rekreacijske 
                               površine
               - SIVA: industrijske vsebine (obrtna cona) ter
                           komercialne vsebine

+ napisi na tabli: možni dve velikosti 
                          (enovrstično, dvovrstično)

+ do 7 lamel na enem nosilcu

+ vsebina lamele: logotip, tekstualni napis ter puščica 
                            (brez navedbe metrov)

                   - za smeri ravno in levo je puščica na lameli
                     pozicionirana na skrajnem levem robu lamele
                   - za smer desno je puščica na skrajnem 
                     desnem robu lamele

Kontakt:
tel. 05/338-38-50
e-naslov: #EM#6e606662446863747c676f267f79617d796564763a667f#EM#