MESEČNI SEJEM, Parkirišče nasproti Perle

EASYPARK - Splošni pogoji

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Cenik


V skladu s Sklepom o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine (Ul. RS št. 33/2013) znaša cena enournega parkiranja 0,90 €.

Parkirnina se plačuje vsak dan med 8:00 in 16:00 uro, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Na določenem delu Kidričeve ulice, na ulici Gradnikove brigade, na Rejčevi ulici, na ulici Tolminskih puntarjev (Borov gozdiček) ter na Gregorčičevi ulici (od križišča z ulico Tolminskih puntarjev prvih sedem parkirnih mest na levi strani ulice) je omogočeno brezplačno polurno parkiranje s parkirno uro za vsako začetno uro parkiranja. Parkirišča so označena z ustreznimi tablami.


PARKIRNE KARTE - CENIK velja od 01.01.2016 dalje


letne prenosljive _____ 432,64 EUR
letne neprenosljive _____ 353,97 EUR


mesečne neprenosljive  _____ 42,09 EUR
tri mesečne neprenosljive _____118,03 EUR
šest-mesečne neprenosljive _____ 203,40 EUR

Vse cene vključujejo 22 % DDV.

Neprenosljive parkirne karte se izdajo v obliki nalepke, ki mora biti zalepljena na sprednjem vetrobranskem steklu parkiranega vozila, tako, da je vsebina dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani.

Prenosljive parkirne karte se izdajo v obliki kovinske kartice, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je vsebina dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani skozi sprednje vetrobransko steklo.

PARKIRNI LISTKI - TALONI

paketna prodaja:
Karnet 1 (11 talonov) _____ 8,64 EUR
Karnet 2 (22 talonov) _____ 17,29 EUR

Vse cene vključujejo 22 % DDV.

Kontakt za dodatne informacije na tel.:
05/338-38-53 ali nam pišite na #EM#696f646c446863747c676f267f79617d796564763a667f#EM#