EASYPARK - Splošni pogoji

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Javna naročila

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/2015 - v nadaljevanju Zakon) družba Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica na svoji spletni strani kot naročnik iz 1.c točke 9. člena Zakona (druge osebe javnega prava) in v skladu z 2. točko 21. člena (mejne vrednosti za uporabo zakona) ter v skladu s 106. členom Zakona (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu) objavlja podatke o oddanih javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto, in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. a točke istega člena Zakona, z naslednjo vsebino:

1. Osnovni podatki

Naziv družbe: MESTNE STORITVE, JAVNO PODJETJE ZA UREJANJE MESTA, d.o.o., NOVA GORICA
Skrajšan naziv: MESTNE STORITVE, JAVNO PODJETJE, d.o.o., NOVA GORICA
Naslov: Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica
Kontakt:
Telefon: 05 338 38 52
E-pošta: #EM#696f646c446863747c676f267f79617d796564763a667f#EM#

Odgovorna oseba družbe:
Ime in priimek: Vasja Medvešček
Tip odgovorne osebe: direktor

Datum prve objave podatkov: 2017
Datum zadnje spremembe: 2022
Podatki o oddanih javnih naročil so dostopni na spletnem naslovu: www.mestne-storitve.si

Informacije po 21. členu ZJN-3