MESEČNI SEJEM, Parkirišče nasproti Perle

EASYPARK - Splošni pogoji

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Tržni red in cenik


Zakonodaja:


Odlok o upravljanju in urejanju mestnih tržnic v Novi Gorici (Ur.l. RS št. 112/2007): Odlok o upravljanju in urejanju mestnih tržnic v Novi Gorici

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o upravljanju in urejanju mestnih tržnic v Novi Gorici (Ur. L. RS št. 184/2020):  Odlok o spremembi Odloka

Pravilnik o izvajanju javne službe in tržnem redu. Povezava: Pravilnik o tržnem redu.doc


Cenik:

·              Mesečna rezervacija prodajne mize 71,30 €

·              Dnevni najem prodajne mize 3,05 €

·              Dnevni najem tržnega prostora, za 1m2  2,44 €


Prodaja:

·              Sadje v zelenjavi;

·              Gozdni sadeži in zelišča:

·              Izdelki domače in umetniške obrti iz lastne        proizvodnje (svečarstvo, suha roba…);

·              Cvetje, novoletne jelke.


Mestna tržnica ima pokrit prostor s 23 stojnicami in nepokrito prodajno površino. Pokrit prodajni prostor je namenjen prodaji živilskih proizvodov, nepokrit pa neživilskim proizvodom.

Na pokritem prostoru je urejen tudi Ekološki kotiček , namenjen prodaji ekoloških pridelkov. Prodajalci potrebujejo potrdilo oz. certifikat o ekološki predelavi.

Tržnica mreža