Pravilnik o zasebnosti

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Električna polnilna postaja

Mestna tržnica


  • Družba je v letu 2002 prevzela v upravljanje in urejanje mestno tržnico v Novi Gorici. V izvajanje te gospodarske javne službe se vključuje vzdrževanje objekta, skrb za red in čistočo in oddajanje v najem tržni prostor ter prodajna mesta.

    Tržnica posluje za objektom na Delpinovi ulici 16 v Novi Gorci in se deli na pokriti ter nepokriti del.

Obratovalni čas:

od PON do SOB (nedelja in prazniki zaprto)
od 7.00 do 14.00 ure

Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki na način in pod pogoji, ki jih določa Odlok o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici in Pravilnik o izvajanju javne službe in tržnem redu ter drugi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
     

100 0915

Kontakt: 05/338-38-53; #EM#706d636865716f47656c797f6268237c647e607a606373396b70#EM#