Pravilnik o zasebnosti

Cona plačljivega parkiranja - OBVESTILO ZA JAVNOST

Parkiranje v centru Nove Gorice

Prodaja blaga zunaj prodajaln


Prodajalec mora predložiti dokumentacijo navedeno v 2. točki 5. člena Odloka in če je potrebno tudi dokumentacijo iz 2., 3., in 5. točke 3. člena Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v MONG (U.L. 21/2018 z dne 30.3.2018) (povezava na ODLOK)