IZJAVA ZA JAVNOST - Grafiti na plakatnih panojih

JAVNI RAZPIS za uporabnike javnih površin (gostinski vrtovi)

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Urnik


Dnevi plakatiranja

TOREK, PETEK

Plakate je potrebno dostaviti v poslovne prostore Mestnih storitev d.o.o. najkasneje dan pred lepljenjem plakatov do 13.00 ure.Čas izobešanja transpatentov

S stranko se predhodno dogovorimo o terminu. Izobešanje se zrealizira na dogovorjen datum, razen v primeru nepredvidenih okoliščin (neprekinjeno deževje, močan veter, zapore cest, ipd.)

Transparent je potrebno dostaviti 2 delovna dneva pred dogovorjenim datumom izobešanja.