MESEČNI SEJEM, Parkirišče nasproti Perle

EASYPARK - Splošni pogoji

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

O nas


Naziv družbe: 
MESTNE STORITVE, JAVNO PODJETJE ZA UREJANJE MESTA, d.o.o., NOVA GORICA
Skrajšan naziv: 
MESTNE STORITVE, JAVNO PODJETJE, d.o.o., NOVA GORICA
Naslov: 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Identifikacijska številka za DDV: SI 69962529
Matična številka: 1580515000

Kontakt:
Telefon: 05 338 38 52 

Odgovorna oseba družbe: 
Vasja Medvešček, direktor


Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ul. RS št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 - ZIUOPDVE, 3/22 - Zdeb, v nadaljnjem besedilu ZUP) in 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Ul.RS 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23, 24/24) je v nadaljevanju objavljen seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah:

1.) Vasja Medvešček, direktor 
pooblaščen za vodenje in odločanje o vseh upravnih zadevah na 1. stopnji iz pristojnosti javnega podjetja (nosilec javnega pooblastila), ki ga vodi;

2.) Nada Cotič, samostojni strokovni delavec za področje dela III.
pooblaščena za vodenje in odločanje v posameznih dejanjih v upravnih zadevah v postopkih na 1. stopnji  izdaje dovoljenj za uporabo javnih površin ter dovoljenj za prodajo zunaj prodajaln;

3.) Silvana Skvarča, samostojni strokovni delavec za področje dela I.
pooblaščena za vodenje in odločanje v posameznih dejanjih v upravnih zadevah v postopkih na 1. stopnji izdaje dovoljenj za uporabo javnih površin ter dovoljenj za prodajo zunaj prodajaln.