IZJAVA ZA JAVNOST - Grafiti na plakatnih panojih

JAVNI RAZPIS za uporabnike javnih površin (gostinski vrtovi)

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Način plačila


Plačilo parkirnine v Mestni občini Nova Gorica omogočamo:

- na 13 parkirnih avtomatih ob Kidričevi ulici, ulici Gradnikove 
  brigade, Rejčevi ulici, ulici Tolminskih puntarjev, na Trgu Edvarda Kardelja (plačilo  
  z gotovino, bančno kartico ter mobilnim telefonom);

- na prodajnih mestih z nakupom talonov za modre cone 
  (Trafika 3 Dva, Manufaktura - Modni dom,Trafika);
  


Letna karta, parkirni listek- z nakupom abonentskih kartic (letne, 6 mesečne,
  3 mesečne, 1 mesečne) za parkiranje na modrih 
  conah (kontakt na tel. 05/338-38-53 ali na 
  #EM#706d636865716f47656c797f6268237c647e607a606373396b70#EM#

Ponujamo pa tudi polurno brezplačno parkiranje za vsako začetno parkiranje s parkirno uro na naslednjih relacijah:

* vzhodna in zahodna stran Kidričeve ulice od križišča z Vojkovo cesto
   do krožišča z ulico Tolminskih puntarjev ter Erjavčevo ulico,
* parkirišče na zahodni strani Kidričeve ulice v bližini stavbe
   Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
* zahodna stran Ulice Gradnikove brigade od uvoza na
   parkirišče za Zdravstvenim domom do križišča z Rejčevo
   ulico,
* parkirišče ob križišču Jelinčičeve ulice z ulico Gradnikove
   brigade.,
* na Gregorčičevi ulici od križišča z ulico Tolminskih puntarjev
   prvih sedem parkirnih mest na levi strani ulice,

 na Trgu Edvarda Kardelja: pred upravno zgradbo Mestne občine Nova Gorica in pred zgradbo SNG.