IZJAVA ZA JAVNOST - Grafiti na plakatnih panojih

JAVNI RAZPIS za uporabnike javnih površin (gostinski vrtovi)

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Lokacije


V skladu z Odredbo o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (Ur. L. RS št. 71/2009, spremembe št. 10/2011, št. 04/2012, št. 20/2016, št. 74/2016 ) tako določene naslednje javne površine, označene z ustrezno signalizacijo:

1. Trg Edvarda Kardelja : pred upravno zgradbo Mestne 
    občine Nova Gorica in pred zgradbo SNG.
   
2. Kidričeva ulica :

    - vzhodna stran ulice od križišča z Vojkovo cesto do vhoda 
      v poslopje Pošte Slovenije,

    - zahodna stran ulice od krožišča Erjavčeve, Kidričeve in Ulice Tolminskih puntarjev (pri nebotičniku) do križišča z ulico Zorka Jelinčiča,

    - parkirišče na zahodni strani ulice v bližini stavbe
      Okrajnega sodišča Nova Gorica.

3. Ulica Tolminskih puntarjev: 

     - parkirna mesta na južni strani ulice pred stavbo SKB,

     - parkirišče ob Borovem gozdičku.
   
4. Ulica Gradnikove brigade:

    - zahodna stran ulice od uvoza na parkirišče za 
      Zdravstveni dom do križišča z Rejčevo ulico,

    - parkirišče ob križišču Jelinčičeve ulice z Ulico Gradnikove 
      brigade.

5. Rejčeva ulica:

- severna stran ulice od uvoza na parkirišče 
    za Zdravstveni dom do križišča s Cankarjevo ulico,

- 10 parkirnih mest na južni strani ulice od križišča s Cankarjevo ulico v smeri proti Delpinovi ulici.
   
6. Parkirišče z vhodom iz Kidričeve ulice med stavbo
    stanovanjskega bloka Kidričeva 18 in stavbo DURS.
   
7. Gregorčičeva ulica: od križišča z ulico Tolminskih puntarjev 
    prvih sedem parkirnih mest na levi strani ulice.