IZJAVA ZA JAVNOST - Grafiti na plakatnih panojih

JAVNI RAZPIS za uporabnike javnih površin (gostinski vrtovi)

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Lokacije


V skladu z Odredbo o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (Ur. L. RS št. 71/2009, spremembe št. 10/2011, št. 04/2012, št. 20/2016, št. 74/2016, št. 64/2021) se na območju mesta Nova Gorica plačuje parkirnina na naslednjih javnih površinah, označenih s predpisano vertikalno in horizontalno signalizacijo:

1. Trg Edvarda Kardelja : pred upravno zgradbo Mestne 
    občine Nova Gorica in pred zgradbo SNG.
   
2. Kidričeva ulica :

    - vzhodna stran ulice od križišča z Vojkovo cesto do križišča z Ulico 15. septembra,

    - zahodna stran ulice od križišča z Ulico 15. septembra do križišča z Vojkovo cesto,

    - parkirišče na zahodni strani ulice v bližini stavbe Okrajnega sodišča Nova Gorica.

3. Ulica Tolminskih puntarjev: 

- parkirna mesta na južni strani ulice pred stavbo SKB,

- parkirišče ob Borovem gozdičku.
   
4. Ulica Gradnikove brigade:

    - zahodna stran ulice od uvoza na parkirišče za Zdravstveni dom do križišča z Rejčevo ulico,

    - parkirišče ob križišču Jelinčičeve ulice z Ulico Gradnikove brigade.

5. Rejčeva ulica:

- severna stran ulice od uvoza na parkirišče za Zdravstveni domom do križišča s Cankarjevo ulico,

- južna stran ulice od križišča s Cankarjevo ulico do križišča z Delpinovo ulico in Ulico Gradnikove brigade,

6. Parkirišče z vhodom iz Kidričeve ulice med stavbo
    stanovanjskega bloka Kidričeva 18 in stavbo DURS.
   
7. Gregorčičeva ulica: 

- od križišča z ulico Tolminskih puntarjev prvih sedem parkirnih mest na levi strani ulice.

8. Cankarjeva ulica:

- zahodna stran ulice od križišča z Rejčevo ulico do obračališča pri Glasbeni šoli Nova Gorica.