IZJAVA ZA JAVNOST - Grafiti na plakatnih panojih

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Cenik


V skladu s Sklepom o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine (Ul. RS št. 33/2013) znaša cena enournega parkiranja 0,90 €.

Parkirnina se plačuje vsak dan med 8:00 in 16:00 uro, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Na določenem delu Kidričeve ulice, na ulici Gradnikove brigade, na Rejčevi ulici, na ulici Tolminskih puntarjev (Borov gozdiček) ter na Gregorčičevi ulici (od križišča z ulico Tolminskih puntarjev prvih sedem parkirnih mest na levi strani ulice) je omogočeno brezplačno polurno parkiranje s parkirno uro za vsako začetno uro parkiranja. Parkirišča so označena z ustreznimi tablami.

Za cene letnih kart za parkiranje na modrih conah v Novi Gorici kontaktirajte na tel. 05/338-38-53 oziroma na #EM#706d636865716f47656c797f6268237c647e607a606373396b70#EM#