MESEČNI SEJEM, Parkirišče nasproti Perle

EASYPARK - Splošni pogoji

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Lokacije


V skladu z Odredbo o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (Ur. L. RS št. 71/2009, št. 10/2011, št. 04/2012, št. 20/2016, št. 74/2016, št. 64/2021 ter št. 196/2021) se na območju mesta Nova Gorica plačuje parkirnina na naslednjih javnih površinah, označenih s predpisano prometno signalizacijo:

1. Trg Edvarda Kardelja :
- pred upravno zgradbo Mestne občine Nova Gorica,
- pred zgradbo Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

2. Kidričeva ulica :
- vzhodna stran ulice od križišča z Vojkovo cesto do uvoza v stavbo Pošte Slovenije,
- zahodna stran ulice od križišča z Vojkovo cesto do uvoza na Avtobusno postajo,
- parkirišče na zahodni strani ulice v bližini stavbe Okrajnega sodišča Nova Gorica,
- parkirišče z uvozom iz Kidričeve ulice med stavbo stanovanjskega bloka Kidričeva ulica 18 in FURS.

3. Ulica Tolminskih puntarjev:
- parkirna mesta na južni strani ulice pred stavbo SKB,
- parkirišče ob Borovem gozdičku,
- parkirišče med nebotičnikom in poslovno stavbo na Kidričevi ulici 17.

4. Gregorčičeva ulica:
- od križišča z Ulico Tolminskih puntarjev prvih sedem parkirnih mest na levi strani ulice.

5. Ulica Gradnikove brigade:
- zahodna stran ulice od uvoza na parkirišče za Zdravstvenim domom do križišča z Rejčevo ulico,
- parkirišče severno od zelenice pri Kulturnem domu,
- parkirišče ob križišču Jelinčičeve ulice z Ulico Gradnikove brigade.

6. Rejčeva ulica:
- severna stran ulice od uvoza na parkirišče za Zdravstveni domom do križišča s Cankarjevo ulico,
- južna stran ulice od križišča s Cankarjevo ulico do križišča z Delpinovo ulico in Ulico Gradnikove
brigade.

7. Cankarjeva ulica:
- zahodna stran ulice od križišča z Rejčevo ulico do obračališča pri Glasbeni šoli Nova Gorica.

8. Delpinova ulica:
- zahodna stran ulice od križišča s Prešernovo ulico do križišča z Erjavčevo ulico.

9. Bazoviška ulica:
- ograjeno parkirišče v Športnem parku na desni strani ulice.