EASYPARK - Splošni pogoji

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

IZJAVA ZA JAVNOST - Grafiti na plakatnih panojih


Na Mestnih storitvah, javnem podjetju za urejanje mesta, prosimo posameznike, ki že več tednov na panojih za oglaševanje zapisujejo politična sporočila, da s tem prenehajo.

Površine na panojih so sicer lahko namenjene tudi političnim sporočilom, ki so legitimna oblika izražanja mnenj posameznikov in interesnih skupin, vendar pod zakonsko določenimi pogoji, za znanega naročnika in po predhodnem naročilu Mestnim storitvam.

Mestne storitve podpirajo vsak politični dialog, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in ki se pri izražanju mnenj ne zateka k namernemu uničevanju tuje lastnine, pozivanju k nasilju ter povzročanju finančne škode tretjim osebam.

Za vsakim popisanim panojem, ki ga je potrebno očistiti, je naporno delo zaposlenih na Mestnih storitvah, ki se v tem času ne morejo posvečati svojemu planiranemu delu.

Omenjene posameznike pozivamo, da v kolikor želijo svoja politična sporočila oglaševati na panojih Mestnih storitev, z nami sklenejo ustrezni dogovor.

Mestne storitve so prijavo za omenjena dejanja že podale ustreznim institucijam.