IZJAVA ZA JAVNOST - Grafiti na plakatnih panojih

JAVNI RAZPIS za uporabnike javnih površin (gostinski vrtovi)

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST


Uporabnike obveščamo, da se bodo od julija 2016 dalje v sklopu vzdrževalnih del (barvanja talne signalizacije) javna plačljiva parkirna mesta, ki so v upravljanju družbe Mestne storitve, javno podjetje, d.o.o., v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL. RS 99/2015 s spremembami –v uporabi od začetka julija 2016)  barvala  v BELI barvi in ne več v MODRI.

V prehodnem obdobju (največ štiri leta od začetka uporabe Pravilnika oz. ob izgubi svetlobno odbojnih lastnosti - 79.člen Pravilnika) so lahko/bodo javna plačljiva parkirna mesta označena v MODRI ali BELI barvi. Območje plačljivega parkiranja je razvidno samo iz vertikalne signalizacije (prometni znak z dopolnilno tablo). 

Obnovo talne signalizacije (tako imenovanih "modrih con") v belo barvo izvajamo postopno glede na stanje črt, kot to dopušča pravilnik v prehodnem obdobju. Posledično so nekatera plačljiva parkirna mesta v prehodnem obdobju pobarvana v beli barvi, nekatera pa v modri.


PARKIRNE KARTE - CENIK velja od 01.01.2016 dalje

- letne prenosljive _____ 432,64 EUR
- letne neprenosljive _____ 353,97 EUR


- mesečne neprenosljive  _____ 42,09 EUR
- tri mesečne neprenosljive _____118,03 EUR
- šest-mesečne neprenosljive _____ 203,40 EUR

Vse cene vključujejo 22 % DDV.

Neprenosljive parkirne karte se izdajo v obliki nalepke, ki mora biti zalepljena na sprednjem vetrobranskem steklu parkiranega vozila, tako, da je vsebina dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani.

Prenosljive parkirne karte se izdajo v obliki kovinske kartice, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je vsebina dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani skozi sprednje vetrobransko steklo.

PARKIRNI LISTKI - TALONI

paketna prodaja:
- Karnet 1 (11 talonov) _____ 8,64 EUR
- Karnet 2 (22 talonov) _____ 17,29 EUR

Vse cene vključujejo 22 % DDV.

Kontakt za dodatne informacije na tel.:
05/338-38-53 ali nam pišite na #EM#706d636865716f47656c797f6268237c647e607a606373396b70#EM#