MESEČNI SEJEM, Parkirišče nasproti Perle

EASYPARK - Splošni pogoji

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST


Družba Mestne storitve, javno podjetje, d.o.o., Nova Gorica je bila ustanovljena leta 2000 z namenom upravljati in urejati javna parkirišča, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina. Kasneje je prevzela še naslednje gospodarske javne službe, ki so ravno tako opredeljene v Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Ur.l. RS št. 68/07), in sicer:

- upravljanje in urejanje mestne tržnice ter
- plakatiranje in izobešanje transparentov.

Poleg gornjih dejavnosti podjetje ponuja tudi storitve
- vzdrževanje objektov in zelenih površin (košnje, ipd.),
- izdaja dovoljenja za uporabo javnih površin za namene prireditev,
- izdaja dovoljenja za uporabo javnih površin za začasne gradbene namene (začasne gradbne deponije, odri na javnih površinah, ipd.),
- oddaja v najem zemljišča za postavitev reklamnih in usmerjevalnih tabel,
- izdaja dovoljenja za uporabo javnih površin za letne vrtove pred gostinskimi lokali, ipd